the header pic

کلیات

نام سازمان ، سازمان آرامستان های شهرداری ورامین است که در این  اساسنامه بطور اختصار (سازمان) نامیده می شود و طبق مفاد و مقررات این اساسنامه اداره می شود.

 مرکز اصلی سازمان در شهر ورامین و محدوده عمل آن محدوده و حریم همان شهر می باشد .

 

موضوع فعالیت سازمان

- اهم  وظایف و ماموریت های  سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است:

1-برنامه ریزی  و تعیین خط مشی در امور مربوط به آرامستانهای شهر.

2- ایجاد و توسعه و یا نظارت بر احداث و توسعه آرامستانهای مورد نیاز با هماهنگی سازمانهای ذیربط

3- بهره برداری و یا نظارت بر طرز استفاده از آرامستانهای احداث شده و انتظام امور آرامستانهای واقع در شهر

4-انجام ترتیبات لازم جهت حمل ، تغسیل ، تکفین ، تدفین ، و انجام مراسم و تشریفات مذهبی اموات مسلمین.

5- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به متوفیات و ارتباط با مراکز اطلاعاتی ذیربط.

6-ارتباط و همکاری و مشورت با مراکز علمی و پزشکی و سایر سازمانها و اشخاص ذیربط.

7- تملک اراضی و املاک مجاز پس از تحصیل مجوز قانونی جهت تامین نیاز های سازمان در قالب قوانین مربوطه.

8- اعلام نظر در خصوص استعلامهای مراجع در ارتباط با موضوع سازمان

9- احداث ابنیه و تاسیسات مورد نیاز آرامستانهای عمومی مسلمین از طریق امانی یا پیمانکاری بر اساس مفاد اساسنامه.

10-نظارت بر احداث ابنیه و تاسیسات  سایر آرامستانها.

11-تدوین آئین نامه های مربوط به انتظام امور آرامستنها.

12- ایجاد موسسات و شرکتهای وابسته جهت تحقق موضوع سازمان با پیشنهاد شورای سازمان و تصویب شورای شهر و تائید وزارت کشور.

13- تغسیل ، تکفین ، و کرایه حمل و بسته بندی جنازه و هیه و نصب سنگ مزار

14- ساخت و فروش قبور.

15- ترتیبات لازم جهت ساخت ، اجاره دادن سالنهای سوگواری.

16-  ساخت و فروش و نگهداری آرامگاه های خانوادگی .

17- فروش تولیدات گل و گیاه و فروش خدمات مازاد بر نیاز سازمان

18- دریافت هر گونه کمک دولت ، شهرداری و هدایای مردم به تصویب مصادیق آن به صورت مورد به مورد توسط سازمان بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی وزارت کشور و رعایت مقررات مربوط.

19- چنانچه اجرای هر یک از بندهای فوق الذکر نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوز های مربوطه می باشد.

شورای سازمان

اعضای شورای سازمان مرکب از سه نفر می باشند که عبارتند از :

1 -  شهردار به عنوان رئیس

2 – رییس هیات مدیره سازمان

3 – یک نفر از مدیران مجرب و با تحصیلات مرتبط در حوزه ماموریتی سازمان با انتخاب شهردار

 

هیات مدیره

اعضای هیات مدیره سازمان مرکب از سه نفر می باشد که عبارتند از :

1-معاون ذیربط شهرداری با انتخاب شهردار به عنوان ریییس

2- مدیر عامل(رییس) سازمان به عنوان عضو و دبیر.

3-یک نفر صاحبنظر در حوزه ماموریتی سازمان دارای سوابق علمی و تجربی لازم ، با پیشنهاد هیات مدیره و نایید شهردار . عضو صاحبنطر نمی تواند مسئولیت اجرایی در سازمان یا شهرداریذیربط بر عهده گیرد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان آرامستانهای شهرداری ورامین می باشد  2017-2017 ©

menu
در حال بارگذاری